ETSWeb Personel ve Bordro Yönetimi

  • SGK‘ya tabi işçi ve idari personelin, aylık, günlük, saatlik ücret üzerinden netten brüte, brütten nete maaş tahakkuklarını yapabilirsiniz,
  • Kanuni parametreleri tek tuş ile güncelleyebilirsiniz,
  • SGK online işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini tek tuş ile verilebilirsiniz,
  • E-bilgirge dosyası oluşturabilir ve e-bildirge sitesine yükleyebilirsiniz,
E Bildirge.png
Bordro Record.png
  • Çalışan personellerin tüm özlük bilgilerini kaydedebilir, istenen kriterler ile raporlayabilirsiniz,
  • Firmanızın çalışmakta olduğu banka için, banka maaş ödeme listesi alabilirsiniz,
  • Kıdem ve ihbar tazminatını bir veya birden fazla personel için hesaplatabilir, tek tuş ile bordroya aktarabilirsiniz,
  • Yıllık izin , ücretli izin ve ücretsiz izin girişini yapabilir, yıllık izin takibini yapabilir, tarihlerine göre personellerin bordrolarına otomatik puantaj oluşturabilirsiniz,
  • Bordro hazırlanma işlemini sicil bazında veya tüm personel için standart puantaj işlemleri üzerinden yapılabilirsiniz,
  • Tüm resmi bildirgeleri hazırlayabilirsiniz (TUİK verileri, Polis ve jandarma kimlik bildirimi, İşkur İşgücü çizelgesi, SGK formları)
Sicil Kartı.png